Vymáhání pohledávek

  • komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek,
  • vymáhání dluhů z nesplacené směnky nebo šeku, dluhů zajištěných uznáním závazku (dluhu), dluhů z nezaplacených kupních smluv, z nezaplaceného nájmu, z nevrácené půjčky (úvěru), z nevyplacené mzdy nebo platu, z nevyplaceného odstupného při ukončení pracovního poměru aj.
  • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
  • komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • zastupování v soudním či rozhodčím řízení
  • zastupování v exekučním řízení

Kontaktujte nás

Skip to content