Bezplatná právní pomoc

V případě žádosti o poskytnutí obhajoby v trestních věcech klienta, který nezaviněně nemá dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů obhajoby, advokátní kancelář bezplatně klientovi vyhotoví žádost o obhajobu bezplatnou. V případě přiznání práva na bezplatnou obhajobu hradí náklady obhajoby stát.

 
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oznamujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a s spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora – www.cak.cz.

Kontaktujte nás

Skip to content