Pracovní právo

  • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu (neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a náhrada mzdy, uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhrada mzdy, náhrada škody, odškodnění pracovního úrazu, vydání bezdůvodného obohacení apod.)
  • vypracování pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
  • změny a ukončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
  • problematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené
  • otázky pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
  • problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání, náhrady škody a náhrady ztráty na výdělku
  • náhrada mzdy, srážky ze mzdy
  • agenturní zaměstnávání, vypracování konkurenční doložky

Kontaktujte nás

Skip to content