Advokátní kancelář Praha 2 | Mgr. Jan Varga
 
 
 
 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. JANA VARGY

 
Úvodem bych rád představil svou osobu, jakožto zakladatele advokátní kanceláře, a svou filozofii, kterou spolu se svými spolupracovníky vkládám do přístupu k našim klientům a poskytnutým právním službám.

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003 jsem založil vlastní advokátní kancelář s cílem poskytovat komplexní právní služby na té nejvyšší úrovni. V současné době tvoří můj právní tým jeden spolupracující advokát a dva advokátní koncipienti.

Vzhledem k dlouholetému působení na trhu a zkušenostem, které jsem takto získal, bych vám tímto rád předložil základní principy mé advokátní kanceláře a důvody, proč spolupracovat právě s námi:
 
 
 
 
Mgr. Jan Varga advokát
 
Poskytujeme nejen rady, ale i řešení.
 
 
 
 

Při poskytování právních služeb a poradenství se nesoustředíme pouze Prahu a Středočeský kraj, ale jsme připraveni poskytnout právní pomoc na celém území České republiky. Naše klientela se v současné době nachází zejména právě na území hlavního města, avšak podstatnou část klientely zastupujeme také u soudů a dalších orgánů státní správy v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

Právní služby a poradenství poskytujeme jak fyzickým, tak i právnickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím, čemuž odpovídá nabídka našich právních služeb, která je komplexní.

Požadavek na náš osobní přístup se promítá při veškeré součinnosti s námi, ať je to již sjednávání odměny, kdy přihlížíme k vašim možnostem, tak i celkové spolupráce v průběhu vedení vašeho případu, kdy vás informujeme o veškerých záležitostech vaší kauzy.

Klientu advokátní kanceláře tvoří jak právnické, tak i fyzické osoby, podnikající i nepodnikající, čemuž odpovídá i rozsah našich služeb, který se zaměřuje jak na oblast soukromého, tak i veřejného práva.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme články v sekci „Právní služby“.

Jednou z dalších výhod advokátní kanceláře je její úzká spolupráce s dalšími odborníky z oblasti daňové, realitní, spolupracujeme rovněž s notářem a společností, zabývající se vymáháním pohledávek. Externí spolupráce přispívá ke komplexnosti služeb, které vám rádi poskytneme a váš případ tak vyřešíme tzv. pod jednou střechou.

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nespornou výhodou je možnost sjednat s klientem podílovou odměnu, kdy odměna za naše služby právní a mimoprávní je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku náhrad z rozličného právního titulu. V praxi se hojně setkáváme s náhradami škod na zdraví, náhradou ušlého zisku po dobu pracovní neschopnosti apod. I v tomto případě je možné s klientem sjednat podílovou odměnu, kdy odměna za naše právní služby je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku náhrad škody, materiální i imateriální, způsobené státní mocí, které je třeba posoudit dle speciálního zákona.V praxi se jedná zejména o nezákonné trestní řízení, ať již na svobodě či vazebně. Dalším titulem pro Vaše odškodnění může být nepřiměřené délka řízení. V mnohých případech se bude jednat o nezákonné V praxi se hojně setkáváme s náhradami škody na zdraví, náhradou ušlého zisku po dobu pracovní neschopnosti apod. I v tomto případě je možné s klientem sjednat podílovou odměnu, kdy odměna za naše právní služby je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“ či „Odměna

Profil advokátní kanceláře

 
 
advokátní kancelář Praha
 

Osobní přístup k naší klientele

 
Advokátní kancelář si zakládá na osobním přístupu ke každému klientovi. Každé kauze věnujeme maximální pozornost, proto preferujeme osobní setkání s klientem, kdy se blíže seznámíme s jeho případem a … Zjistit více
 
 
 
právní služby Praha
 

Externí spolupráce

 
Advokátní kancelář spolupracuje i s dalšími odborníky, zejména s externími advokáty, daňovými poradci, notáři, realitními kancelářemi, v důsledku čehož jsme připraveni vám zajistit kompletní servis a … Zjistit více
 
 
 
advokáti Praha
 

Navázání spolupráce s námi

 
Máte-li zájem o naše právní služby a poradenství je třeba nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na těchto stránkách. V průběhu dne se s vámi spojíme za účelem sjednání konkrétního termínu … Zjistit více