ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. JANA VARGY

 

Úvodem bych rád představil svou osobu, jakožto zakladatele advokátní kanceláře, a svou filozofii, kterou spolu se svými spolupracovníky vkládám do přístupu k našim klientům a poskytnutým právním službám.

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003 jsem založil vlastní advokátní kancelář s cílem poskytovat komplexní právní služby na té nejvyšší úrovni.

Vzhledem k dlouholetému působení na trhu a zkušenostem, které jsem takto získal, bych vám tímto rád předložil základní principy mé advokátní kanceláře a důvody, proč spolupracovat právě s námi:

Poskytujeme nejen rady, ale i řešení.

poskytování právních služeb a poradenství na celém území České republiky

Při poskytování právních služeb a poradenství se nesoustředíme pouze Prahu a Středočeský kraj, ale jsme připraveni poskytnout právní pomoc na celém území České republiky. Naše klientela se v současné době nachází zejména právě na území hlavního města, avšak podstatnou část klientely zastupujeme také u soudů a dalších orgánů státní správy v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

poskytování právních služeb a poradenství pro tuzemskou i zahraniční klientelu

Právní služby a poradenství poskytujeme jak fyzickým, tak i právnickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím, čemuž odpovídá nabídka našich právních služeb, která je komplexní.

velký důraz na osobní přístup

Požadavek na náš osobní přístup se promítá při veškeré součinnosti s námi, ať je to již sjednávání odměny, kdy přihlížíme k vašim možnostem, tak i celkové spolupráce v průběhu vedení vašeho případu, kdy vás informujeme o veškerých záležitostech vaší kauzy.

dlouholetá generální praxe

Klientu advokátní kanceláře tvoří jak právnické, tak i fyzické osoby, podnikající i nepodnikající, čemuž odpovídá i rozsah našich služeb, který se zaměřuje jak na oblast soukromého, tak i veřejného práva.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme články v sekci „Právní služby“.

spolupráce s dalšími odborníky

Jednou z dalších výhod advokátní kanceláře je její úzká spolupráce s dalšími odborníky z oblasti daňové, realitní, spolupracujeme rovněž s notářem a společností, zabývající se vymáháním pohledávek. Externí spolupráce přispívá ke komplexnosti služeb, které vám rádi poskytneme a váš případ tak vyřešíme tzv. pod jednou střechou.

specializace na problematiku zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nespornou výhodou je možnost sjednat s klientem podílovou odměnu, kdy odměna za naše služby právní a mimoprávní je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“

specializace na náhrady škody na zdraví, náhrady imateriální újmy

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku náhrad z rozličného právního titulu. V praxi se hojně setkáváme s náhradami škod na zdraví, náhradou ušlého zisku po dobu pracovní neschopnosti apod. I v tomto případě je možné s klientem sjednat podílovou odměnu, kdy odměna za naše právní služby je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“

specializace na náhrady škody způsobené státní mocí, nezákonná vazba, nezákonné trestní stíhání, nepřiměřená délka soudního řízení

Nad rámec generální praxe naší advokátní kanceláře se specializujeme na problematiku náhrad škody, materiální i imateriální, způsobené státní mocí, které je třeba posoudit dle speciálního zákona.V praxi se jedná zejména o nezákonné trestní řízení, ať již na svobodě či vazebně. Dalším titulem pro Vaše odškodnění může být nepřiměřené délka řízení. V mnohých případech se bude jednat o nezákonné V praxi se hojně setkáváme s náhradami škody na zdraví, náhradou ušlého zisku po dobu pracovní neschopnosti apod. I v tomto případě je možné s klientem sjednat podílovou odměnu, kdy odměna za naše právní služby je sjednána dohodou stran jako podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby, respektive jako podíl podle výsledku věci (tj. je procentem z nároku ve věci přiznaného). V praxi to znamená, že odměnu klient uhradí až poté, co nabyl aktiva v důsledku činnosti naší advokátní kanceláře.

Pro bližší informace k této problematice a praxe naší advokátní kanceláře doporučujeme článek v sekci „Právní služby“ či „Odměna

Osobní přístup k naší klientele

Advokátní kancelář si zakládá na osobním přístupu ke každému klientovi. Každé kauze věnujeme maximální pozornost, proto preferujeme osobní setkání s klientem, kdy se blíže seznámíme s jeho případem a požadavky klienta. Zcela nespornou výhodou naší advokátní kanceláře je úvodní porada zdarma. Máte-li zájem o námi nabízené právní služby a poradenství, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

Externí spolupráce

Advokátní kancelář spolupracuje i s dalšími odborníky, zejména s externími advokáty, daňovými poradci, notáři, realitními kancelářemi, v důsledku čehož jsme připraveni vám zajistit kompletní servis a maximálně vyjít vstříc Vašim požadavkům.

Navázání spolupráce s námi

Máte-li zájem o naše právní služby a poradenství je třeba nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na těchto stránkách. V průběhu dne se s vámi spojíme za účelem sjednání konkrétního termínu osobního jednání v prostorách naší advokátní kanceláře, které je zdarma.

Kontaktujte nás

Skip to content