Právní poradenství v oblasti pracovního práva

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc také v oblasti pracovního práva, tyto naše služby poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Pro zaměstnance

 

Hrozí vám, či vám již byl ukončen pracovní poměr ve vašem zaměstnání?

V práci vám dali výpověď, či vám bylo navrhnuto, ať podepíšete dohodu o ukončení pracovního poměru, která je podle vašeho názoru nespravedlivá?

Nerezignujte a svých oprávněných nároků se nevzdávejte předem. V naší advokátní kanceláři vám pomůžeme s posouzením takovéhoto dokumentu, poradíme, zda se vám vyplatí pustit se do sporu s vaším zaměstnavatelem, případně sdělíme, že by teoretické rozvázání pracovního poměru bylo podle práva v pořádku, v každém případě vám vysvětlíme všechny vaše nároky, na které máte při případném ukončení pracovního poměru právo.

Při právní konzultaci v naší advokátní kanceláři vám sdělíme, jak dále postupovat, aby dané řešení bylo to nejlepší pro vás, jak se případně bránit proti krokům vašeho zaměstnavatele.

Jsme připraveni pomoci uplatňovat vaše nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru jak v mimosoudním jednání s vaším zaměstnavatelem, tak Vás můžeme zastupovat v soudním řízení.

Odstupné

Podle zákoníku práce má nárok na odstupné každý zaměstnanec, se kterým byl rozvázán pracovní poměr (ať už na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele či dohody) z organizačních důvodů, tedy když se ruší či přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část, častější situace je, když se zaměstnanec stane nadbytečným z rozhodnutí zaměstnavatele (změna úkolů, změření, nové technické vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem efektivnější práce, apod.)

Chcete odejít ze zaměstnání?
Jsme připraveni vám pomoci ve všech případech, kdy chcete odejít ze zaměstnání, tedy podat tzv. „výpověď“, ať už se jedná o jednoduchou či složitou situaci, vysvětlíme vám, k čemu může dojít po podání výpovědi a jaké jsou vaše nároky.

Potřebujete právní pomoc při řešení pracovních úrazů či nemoci z povolání?
Pokud jste ze zdravotních důvodů omezeni v zaměstnání, či pokud tyto komplikace způsobily, že musíte vaše zaměstnání opustit a bude-li prokázáno, že toto vaše onemocnění vzniklo působením vlivů ve vašem zaměstnání, musí vám zaměstnavatel částečně kompenzovat vaši mzdu, budete-li poté dosahovat menších příjmů.
K uznání nemoci z povolání budete potřebovat posudek zdravotního stavu s uznanou nemocí z povolání na pracovištích pracovního lékařství, kteří obdrželi povolení od Ministerstva zdravotnictví ČR. Ze závěru lékařského posudku je pak psáno, zda se nemoc dané osoby uznává nebo neuznává jako nemoc z povolání.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
Pokud se vám stal pracovní úraz, či vám byla uznána nemoc z povolání a jste v pracovní neschopnosti, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: tato náhrada mzdy náleží zaměstnanci ve výši rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem před vznikem škody (pracovním úrazem, či uznání nemoci z povolání) a plnou výší náhrady mzdy nebo platu nebo odměny z dohody a plnou výší nemocenského.
Náhradu za ztrátu na výdělku vám náleží i po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, tato náhrada pak je ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.
Dalším nárokem spojeným s nemocí z povolání je náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění; a dále také účelně vynaložené náklady spojené s léčením, které zaměstnanec za léčení vynaložil (jsou hrazeny tomu, kdo tyto náklady vynaložil).


 

Pro zaměstnavatele

 
Chcete rozvázat pracovní poměr s vaším zaměstnancem?

V naší advokátní kanceláři vám předložíme pro tu kterou situaci vhodné a právně platné řešení, jak rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, se kterým chcete ukončit pracovněprávní vztah.

Při právní poradě vám předložíme nejvhodnější variantu, kterou by byla eliminována rizika, navrhneme vám takový postup, který pro vás bude co nejméně zatěžující a efektivní. Probereme, zda by bylo vhodné ukončit pracovněprávní poměr se zaměstnancem dohodou či přímo jednostranným ukončením pracovního poměru (tzv. výpovědí) ze strany zaměstnavatele. Vysvětlíme vám potencionální nároky zaměstnance, který ukončí pracovní poměr, ať už k tomu dojde jakýmkoliv způsobem.

Nabízíme poskytnutí obecného právní poradenství o právních vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nabízíme poradenství v oblasti pracovních a manažerských smluv, od jejich sepsání, přes právní posouzení i jejich různorodé modifikace.

Kontaktujte nás

Skip to content