Varga Jan Mgr., advokátní kancelář – Odměna
 
 
 
 

Odměna

 
Odměna za právní služby a poradenství je stanovena vždy k přihlédnutím k rozsahu, časové náročnosti případu a finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení jeho věci.
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oznamujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a s spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora – www.cak.cz.