Právní poradenství v oblasti správního práva

 

Naše kancelář vám formou tohoto článku poskytne řadu rad, které vám mohou usnadnit správní řízení, a rychlejší řešení nastalé situace. Správní právo vede k vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Správní právo tak zahrnuje celou řadu řízení od řízení přestupkového, stavebního, vedeného katastrálním úřadem, vedeného Česko obchodní inspekcí, a řada dalších. Nejběžnějším správním řízením, se kterým se běžný člověk nejčastěji dostane do střetu je řízení přestupkové, obzvláště přestupky v oblasti dopravy.

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

V rámci přestupkového řízení může být proti vám vedeno řízení pro různé druhy přestupků, přičemž nejčastějšími přestupky jsou přestupky proti veřejnému pořádku (například rušení nočního klidu), proti občanskému soužití (ublížení na zdraví), proti majetku (krádež), a nejběžnějšími přestupky v dopravě.

  • Přestupky v dopravě – přestupek v dopravě může být řešen běžně dvěma způsoby, a to buď ihned na místě, kdy jste kontrolování hlídkou Policie ČR, nebo následně v přestupkovém řízení vedeném úřadem. Pokud se rozhodnete vyřešit přestupek ihned na místě a bude vám uložena bloková pokuta, tak akceptujete uložený trest, a není možný opravný prostředek. Pokud se rozhodnete věc nevyřešit věc blokovou pokutou, kterou odmítnete, věc bude následně řešena úřadem v rámci přestupkového řízení, ve kterém vás můžeme zastupovat. Obdobně vás můžeme zastupovat v případě, že vám například dojde obsílka, že jste se měl dopustit přestupku a je proti vám zahájeno přestupkové řízení. V takovýchto situacích se vyplatí poradit se s odborníkem, a projednat veškeré rizika a možnosti, za účelem vaší spokojenosti. Proto se na nás v takovýchto případech neváhejte ihned obrátit.

  • RADA – Obdobně jako v řízení trestním je vyšší šance na úspěch v řízení, pokud se včas na nás obrátíte. Spoléhat na štěstí se totiž nevyplácí.

Kontaktujte nás

Skip to content