Mimosmluvní odměna

Pokud nebyla s klientem sjednána smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Kontaktujte nás

Skip to content