Rodinné právo

 • zastupování v rozvodovém řízení (sporný rozvod nebo i tzv. smluvený rozvod) včetně sepisu smluv o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů)
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • poradenství v oblasti stanovení výše výživného
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů případně ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů, rozšíření či zúžení společného jmění manželů)
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

Kontaktujte nás

Skip to content