Varga Jan Mgr., advokátní kancelář – Trestní právo
 
 
 
 

Trestní právo

 
 
 
 • všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • zastupování klientů v řízení o vazbě
 • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
 • obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, ústavních stížností
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
 • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
 • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu apod.
 • sepis trestních oznámení
 • obhajoba ex offo