Trestní právo

  • všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
  • obhajoba klientů v přípravném řízení
  • zastupování klientů v řízení o vazbě
  • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
  • obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
  • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, ústavních stížností
  • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
  • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
  • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
  • zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
  • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu apod.
  • sepis trestních oznámení
  • obhajoba ex offo

Kontaktujte nás

Skip to content