Vymáhání pohledávek

 

Poměrně častým problémem, se kterým za námi naši klienti chodí, je otázka, jak vymoci pohledávku. Pokud i vy patříte mezi věřitele a nevíte, jak postupovat při vymáhání své pohledávky, neváhejte se na nás obrátit o radu. Odměna za naší práci se v případě vymáhání pohledávek, ustanovuje zpravidla procentuálně, to znamená, že nám platíte jen v případě úspěchu!

Vykonatelná pohledávka

Pokud je pohledávka vykonatelná, to znamená, pokud existuje takzvaný exekuční titul, tedy soudní nebo správní rozhodnutí a dlužník stále neplatí, je postup vcelku jednoduchý. Nejprve je třeba dlužníka vyzvat k plnění, respektive ho upozornit na skutečnost, že existuje závazné stanovisko, nejčastěji soudu, které mu ukládá povinnost plnit své závazky. Pokud dlužník i přes tuto výzvu neplní jak má, nebo nereaguje, je možné k vymožení pohledávky pověřit exekutora. Je třeba jednat rychle a nic neodkládat jelikož přílišná zdrženlivost při vymáhání pohledávky může vést k jejímu promlčení a vy se vystavujete riziku, že své peníze nikdy zpět nedostanete. Pokud jste v takovéto situaci, nic nepodceňujte a obraťte se na nás. Posoudíme váš nárok i jeho dobytnost a pomůžeme vám sepsat předexekuční výzvu i návrh na nařízení exekuce.

Dosud nevykonatelná pohledávka

Pokud jste věřitelem, ale dosud nevlastníte exekuční titul, tedy například soudní či rozhodčí rozhodnutí, které by tuto skutečnost potvrzovalo, a přejete si vymoci svou pohledávku, neváhejte se na nás obrátit. Váš nárok posoudíme z hlediska šancí u případného soudního sporu, vysvětlíme vám, jak je to se soudními poplatky a pomůžeme vám zvolit co nejefektivnější postup. Sepíšeme předžalobní výzvu i žalobu a budeme vás zastupovat v rámci soudních i mimosoudních jednání. Při vymáhání pohledávek hraje čas důležitou roli, proto neotálejte a vyhledejte pomoc odborníka, jelikož v opačném případě se vystavujete riziku, že se vaše pohledávka stane promlčenou a vy se vrácení svých peněz nedočkáte.

Co si sebou přinést na první poradu

Již na první poradu, která je bezplatná, si sebou přineste veškerou dokumentaci, která podkládá váš nárok (smlouvu o půjčce, zápůjčce, směnku, popřípadě jinou listinu, která dokládá, že vám druhá osoba něco dluží). Na této poradě posoudíme váš nárok, a to z hlediska dobytnosti pohledávky, promlčení, ale i šancí na úspěch v případném soudním sporu či při samotném vymáhání pohledávky a vysvětlíme vám další postup.

Kontaktujte nás

Skip to content