Varga Jan Mgr., advokátní kancelář – Právo nemovitostí
 
 
 
 

Právo nemovitostí

 
 
 
Prodej a nákup nemovitostí:
 • příprava a revize smluvní dokumentace upravující právní dispozice s nemovitostmi /smlouvy kupní, darovací, nájemní, zástavní aj./
 • zastupování individuálních investorů v celém procesu koupě nemovitostí, a to zejména v jednání s druhou smluvní stranou v souvislosti s uzavřením smlouvy rezervační, smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, zastupování klienta při jednání s dodavateli, bankami, realitními kancelářemi, katastrálními úřady, stavebními úřady a jinými správními orgány

Due diligence
 • kontrola právního stavu nemovitostí,
 • komplexní zajištění due dilegence nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem se zaměřením na označení a vyhodnocení právních i ekonomických a daňových rizik souvisejících s transakcemi v oblasti nemovitostí

Nájem a podnájem bytových a nebytových prostor
 • příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • příprava vzorové dokumentace dle požadavku klienta
 • výpovědi nájmů a podnájmů;
 • vyklizení bytů a nebytových prostor;
 • zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi majiteli nemovitostí a nájemci

Služby advokátní úschovy
 • advokátní úschova listin
 • advokátní úschova finančních prostředků na oddělených účtech úschovy včetně možnosti zajištění služby notářské a bankovní úschovy

V oblasti práva nemovitostí klientům dále nabízíme:
 • řešení sporů vzniklých v souvislosti s výše uvedenými transakcemi s nemovitostmi, zejména zastupování klienta v soudních, správních a rozhodčích řízeních,
 • právní poradenství týkající se zakládání a správy bytových družstev včetně převodů členství v družstvu
 • zajišťovací instrumenty v oblasti práva nemovitostí (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva aj.)
 • zpracování prohlášení vlastníka, zajišťování podkladů pro vypracování prohlášení
 • zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů;
 • předkupní právo; vydržení vlastnického práva;
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady;
 • ověřování pravosti podpisů na listinách