Varga Jan Mgr., advokátní kancelář – Mimosmluvní odměna
 
 
 
 

Mimosmluvní odměna

 
 
 
 
Pokud nebyla s klientem sjednána smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.